Knack - Maai Mei Niet - Tuinprofielen

Vraag 1/13

Geef voor de 13 stellingen aan in welke mate je ermee akkoord gaat. 0 staat voor helemaal niet akkoord, 10 staat voor helemaal akkoord.

Ik heb geen tijd om te tuinieren.